Har returselskapene gode nok dokumenterte styringssystemer/prosedyrer for egen oppfølging?

Visste du at «INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN» forplikter alle virksomheter i samsvar med de nøkkelbestemmelser som gjelder ledelsessystemer for Kvalitet (NS 9001), Miljø (NS 14001) og Arbeidsmiljø (ISO 45001)?

Høsten 2016 var vi deltaker i Miljødirektoratets tilsynsprosess hos et større returskap. Tilsynsrapporten konkluderte med at returselskapet hadde kun ett avvik forankret i Internkontrollforskriftens lovpålagte bestemmelser §5, punkt 6 og 7.

Kort oppsummert var saken den at returselskap er pålagt å ha systemer for tilsyn og oppfølging av leverandører og underleverandører som utfører tjenester på vegne av returselskapet. Dette parallelt og uavhengig av leverandørens forpliktelser iht. egen utslippstillatelse og selv om dette i prinsippet er fylkesmennenes tilsynsansvar.

I denne saken var slike vilkår fra returselskapets side godt varetatt i avtaler med leverandørene, men returselskapet hadde ikke selv godt nok dokumenterte styringssystemer/prosedyrer for egen oppfølging. Alle private og offentlige virksomheter, og i vårt tilfelle, avfalls- og gjenvinningsbransjen er forpliktet til å oppfylle Internkontrollforskriftens §5 punkt 4-8.
Dersom slik dokumentasjonsplikt oppfylles og etterleves, kan det stilles spørsmål ved om det er nødvendig å kreve sertifisering iht. ledelsessystemene referert over?

Share on email
del på e-post
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling på Hamar for nyutdannet ingeniør eller økonom med spesiell interesse for miljø og avfallssektoren. Gode utviklingsmuligheter! Damhaug Consulting