Vi rådgir innen avfall 
og gjenvinning

Vi er dedikerte på rådgivning og konsulenttjenester innen produsentstyrte returordninger og innkjøp av varer og tjenester til den kommunale avfallssektoren.

Damhaug Consulting har arbeidet med redusert forurensning og forbedringer i miljø i mer enn 30 år.

Offentlig sektor

Kommuner, interkommunale avfallsselskap og offentlige institusjoner. Innkjøp av varer og tjenester vedr innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall. Rådgivning kostnadseffektive kildesorterings- og behandlingsløsninger.

Privat sektor

Bransjeorganisasjoner / returselskap / butikksentre. Rettet mot produsentstyrte returordninger, innsamling og gjenvinning av kasserte produkter og næringsavfall fra forretnings- / næringsbedrifter. Rådgivning kostnadseffektive kildesorterings- og behandlingsløsninger.

ANSKAFFELSER, KONTRAKTSOPPFØLGING 
OG KVALITETSSTYRING

Er du ung og ambisiøs med et brennende ønske om å gjøre noe med miljøutfordringene?

Hos oss får du en unik mulighet til å forme både din egen og din generasjons fremtid. Damhaug Consulting AS trenger både yngre krefter som kan bidra med nye og friske innfallsvinkler, og kandidater med lengre relevant erfaring. Vi søker folk som faktisk vil gjøre noe, og ikke bare snakke om det! I en verden som stadig søker etter løsninger for å møte de økende miljøutfordringene, har behovet for innovasjon

Les mer

Hvorfor velge oss?

Referanser