Vi rådgir innen avfall 
og gjenvinning

Vi er dedikerte på rådgivning og konsulenttjenester innen produsentstyrte returordninger og innkjøp av varer og tjenester til den kommunale avfallssektoren.

Damhaug Consulting har arbeidet med redusert forurensning og forbedringer i miljø i mer enn 30 år.

Offentlig sektor

Kommuner, interkommunale avfallsselskap og offentlige institusjoner. Innkjøp av varer og tjenester vedr innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall. Rådgivning kostnadseffektive kildesorterings- og behandlingsløsninger.

Privat sektor

Bransjeorganisasjoner / returselskap / butikksentre. Rettet mot produsentstyrte returordninger, innsamling og gjenvinning av kasserte produkter og næringsavfall fra forretnings- / næringsbedrifter. Rådgivning kostnadseffektive kildesorterings- og behandlingsløsninger.

ANSKAFFELSER, KONTRAKTSOPPFØLGING 
OG KVALITETSSTYRING

Damhaug Consulting besøker Polens nye og hypermoderne «Warsaw Waste to Energy Plant Project»

Det nye «Warsaw Waste to Energy Plant Project» høres ut som et stort skritt fremover for Polen og Warszawa spesielt, i deres innsats for å håndtere avfall på en bærekraftig og effektiv måte.Agata Majcher er informasjonssjef i POSCO INTERNATIONAL POLAND, hovedleverandør for det nye «Warsaw Waste to Energy Plant Project». Majcher forteller at dagens behandlingsanlegg for kommunalt avfall, ZUSOK er lokalisert på østsiden av elven Wisla ca. 15 km fra

Les mer

Hvorfor velge oss?

Referanser