Vi rådgir innen avfall 
og gjenvinning

Vi er dedikerte på rådgivning og konsulenttjenester innen produsentstyrte returordninger og innkjøp av varer og tjenester til den kommunale avfallssektoren.

Damhaug Consulting har arbeidet med redusert forurensning og forbedringer i miljø i mer enn 30 år.

Offentlig sektor

Kommuner, interkommunale avfallsselskap og offentlige institusjoner. Innkjøp av varer og tjenester vedr innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall. Rådgivning kostnadseffektive kildesorterings- og behandlingsløsninger.

Privat sektor

Bransjeorganisasjoner / returselskap / butikksentre. Rettet mot produsentstyrte returordninger, innsamling og gjenvinning av kasserte produkter og næringsavfall fra forretnings- / næringsbedrifter. Rådgivning kostnadseffektive kildesorterings- og behandlingsløsninger.

ANSKAFFELSER, KONTRAKTSOPPFØLGING 
OG KVALITETSSTYRING

Er det slik man gjenvinner el-sparkesykler?

For noen er el-sparkesykler en glede, for andre en pest. Etter at de elektriske sparkesyklene har flommet over de europeiske byene, er folk sterkt uenige i sine oppfatninger av disse fremkomstmidlene. Det gikk jo så langt at Oslo kommune måtte gå rettens vei for å fjerne 15 000 av de cirka 23 000 sparkesyklene som befolket Oslos gater. Andre steder har noen gjort kort prosess – utenfor rettssystemet – eller iallfall ytret

Les mer

Hvorfor velge oss?

Referanser