Vi rådgir innen avfall og gjenvinning

Vi er dedikerte på rådgivning og konsulenttjenester innen produsentstyrte returordninger og innkjøp av varer og tjenester til den kommunale avfallssektoren.

Damhaug Consulting har arbeidet med redusert forurensning og forbedringer i miljø i mer enn 30 år.

Offentlig sektor

Kommuner og interkommunale selskap. Innkjøp av varer og tjenester vedr innsamling transport og behandling av husholdningsavfall. Rådgivning kildesorterings- og behandlingsløsninger.

Privat sektor

Bransjeorganisasjoner / returselskap. Rettet mot produsentstyrte returordninger, innsamling og gjenvinning av kasserte produkter.

produsentstyrte returordninger

 • Damhaug Consultings virksomhet er fokusert på redusert forurensning og miljøforbedringer.
 • Likevel er vår tilnærming høyst kommersiell: Våre tjenester er først og fremst tilpasset kundens behov slik at de får mest mulig igjen for hver investerte krone.
 • I klartekst betyr det at resultatet må være økonomisk bærekraftig samtidig som en som minimum oppfyller krav i miljøregelverket.
 • Vi kan også bidra med en rekke tjenester i forlengelsen av produsentstyrte returordninger.

Damhaug Consulting ekspanderer med 2 nye erfarne rådgivere med spisskompetanse

Grunnet nye spennende utfordringer som følge av utvikling og vekst innen avfall- og gjenvinningssektoren fremover ansetter vi Erlend Kleiveland fra NGIR og Jørgen Saxegaard fra Multiconsult som seniorrådgivere i Damhaug Consulting fra hhv 1. Mars og 1. Mai 2020. Begge har solid kunnskap innen opp- og nedstrømsløsninger samt gjennomføring av anskaffelsesprosesser og driftsoppfølging i fbm. avfallsrelaterte kontrakter. Erlend Kleiveland (48), tidl. 22 år i NGIR (10 år som daglig leder),

Les mer

Hvorfor velge oss?

 • DCs rådgivere har høy kompetanse
 • Lang og solid erfaring
 • Vi jobber løsningsorientert
 • Gode referanser innenfor avfall og gjenvinning
 • Konkurransedyktige på pris
 • Kvalitet innenfor økonomiske rammer
 • Vi jobber rasjonelt og effektivt og leverer til avtalt tid
 • Gjennom KS/sidemannskontroll sikrer vi høy kvalitet

Referanser