Er du ung og ambisiøs med et brennende ønske om å gjøre noe med miljøutfordringene?

Hos oss får du en unik mulighet til å forme både din egen og din generasjons fremtid. Damhaug Consulting AS trenger både yngre krefter som kan bidra med nye og friske innfallsvinkler, og kandidater med lengre relevant erfaring. Vi søker folk som faktisk vil gjøre noe, og ikke bare snakke om det!

I en verden som stadig søker etter løsninger for å møte de økende miljøutfordringene, har behovet for innovasjon og bærekraft aldri vært større. Damhaug Consulting AS står i frontlinjen i kampen for en grønnere fremtid og ser nå etter de neste «superheltene» i gjenvinningsindustrien.

Vi ser etter både friske, innovative nykommere og de med lengre, relevant erfaring som kan bringe verdifull innsikt til vårt team. Bli en del av Damhaug Consulting AS, og bidra til å forme en bærekraftig fremtid.

Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med offentlige og private kunder innen avfall- og gjenvinning. Vi bistår med anskaffelser av varer og tjenester for kommuner, IKS’er, institusjoner, næringsbedrifter/kjøpesentre og bransjeselskaper/returselskaper på innsamling/transport/behandling av avfall/kasserte produkter. DC bistår også med analyser og utredninger for evaluering/utvikling av renovasjonsordninger, samt prosjektledelse/driftsassistanse for utvikling av administrative IT-systemer.

Damhaug Consulting AS (DC) ble etablert i 2018 og har i dag fem medarbeidere, og har nå behov for å rekruttere flere for å tilpasse kapasitet og kompetanse ift. økt etterspørsel.

I dag har vi kontorer på Hamar, i Knarvik (Bergensregionen) og i Moss, der vår daglige interne kommunikasjon går via Teams. For denne stillingen søker vi særlig kandidater til vårt kontor i Knarvik, men kandidater fra hele Norge vil bli vurdert.

I dagens samfunn er det viktigere enn noen gang å tenke bærekraft og miljøvennlige løsninger. Her er avfalls- og gjenvinningssektoren blant de mest fremtidsrettede sektorene, og er en viktig aktør for å bidra til å nå miljømålene vi har satt oss som nasjon. Både våre kommunale og private kunder står foran en rekke utfordringer som vi i DC streber etter å løse på en kostnadseffektiv måte med fokus på fleksible og fremtidsrettede løsninger.

Arbeidsoppgaver kan tilpasses din spesialisering og interesser innenfor vårt virksomhetsområde:
• Anskaffelser renovasjonstjenester og maskiner/utstyr
• Anbudsgrunnlag og kontrakter, samt prosjektledelse ifb. med gjennomføring av anskaffelser
• Analyse/utredning for evaluering/utvikling av renovasjonsordninger
• Omorganisering, samarbeidsløsninger, arbeidsfellesskap mellom flere kommuner/IKS’er
• Planlegging for utvikling, implementering og driftsassistanse ifbm. administrative IT-systemer samt for
styringssystem, kvalitetsplaner og samsvarskontroll
• Innsamlings- og transportlogistikk
• Avfallsminimering, materialgjenvinning/andre gjenvinningsløsninger
• Salg/avsetning av ulike avfallsfraksjoner fra gjenvinningsstasjoner/behandlingsanlegg
• Miljørapporter, miljøregnskap og årsrapportering til myndighet
• Andre fagområder innen avfallssektoren der kandidatene har relevant erfaring vil også ha interesse.

Kvalifikasjoner:
Vi søker deg som har en mastergrad innen ingeniørfag, økonomi, miljø, samfunnsfag eller andre relevante fag, og det er en fordel om du har erfaring fra avfallssektoren. Lang, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Kandidater med erfaring fra andre sektorer vil også vurderes, viktigst er engasjement og interesse for en svært spennende sektor.
Det anses som viktig å ha nese for nye praktiske løsninger som fremmer bærekraft og sirkulær økonomi. Du må også ha god formidlingsevne både på norsk skriftlig og muntlig.

Med vårt nåværende erfarne mannskap, ser vi både yngre krefter som kan bidra med nye og friske innfallsvinkler, og kandidater med lengre relevant erfaring som interessante.

Personlige egenskaper:
• Utadvendt og kontaktskapende
• Lyttende og ydmyk ift. kundens behov
• Kreativ, positiv og engasjert med stå-på-vilje
• Trygg på å formidle egne meninger og synspunkter
• Godt orientert om status avfallspolitikk og trender innenfor avfallssektoren
• Nysgjerrig på ny kunnskap og evne/vilje til å ta i bruk nye metoder
• Innovativ med ideer om å skape nye forretningsområder tilpasset endringer i markedet
• Interesse/kunnskap om utvikling og anvendelse av kunstig intelligens (KI)
• Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert
• Evne til å jobbe selvstendig
• Levere arbeid/resultater som avtalt

Vi kan tilby:
• Faglig interessant miljø
• Dyktige og hyggelige kollegaer
• Lønn i samsvar med kvalifikasjoner og erfaring
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Frihet under ansvar – fleksibel arbeidstid avpasset arbeidsoppgaver
• Fem ukers ferie, i tillegg til fri arbeidsdagene i påskeuken og i romjulen
• Tilrettelegging for kompetanseutvikling på oppdragsbasis/kurs/seminarer
• Lagbygging gjennom oppdrags-/internaktiviteter
• Ulike sosiale arrangementer

Søknad:
Søknadsfrist: onsdag 10. april 2024

Søknad med CV, samt gjerne også attester og vitnemål, sendes til: h.damhaug@d-consult.no

Spørsmål kan rettes til:
Styreleder, Harald A. Damhaug tlf. 906 45 248
Daglig leder, Reidar Seim tlf. 414 78 037
Økonomisjef, Erlend Kleiveland tlf. 415 19 142

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med