Damhaug Consulting besøker Polens nye og hypermoderne «Warsaw Waste to Energy Plant Project»

Det nye «Warsaw Waste to Energy Plant Project» høres ut som et stort skritt fremover for Polen og Warszawa spesielt, i deres innsats for å håndtere avfall på en bærekraftig og effektiv måte.
Agata Majcher er informasjonssjef i POSCO INTERNATIONAL POLAND, hovedleverandør for det nye «Warsaw Waste to Energy Plant Project».

Majcher forteller at dagens behandlingsanlegg for kommunalt avfall, ZUSOK er lokalisert på østsiden av elven Wisla ca. 15 km fra Warszawa sentrum. For to år siden satte kommunen i gang nytt prosjekt for å utvide driften og øke behandlingskapasiteten ved å bygge Polens største og mest moderne avfallsforbrenningsanlegg. Ved ferdigstillelse i løpet av 2024 vil de ha økt kapasiten 7 ganger i forhold til dagens, og vil da kunne behandle ca. 300 000 tonn avfall årlig. Det nye forbrenningsanlegget vil forsyne flere tusen husholdninger i Warszawa med fjernvarme og elektrisitet.

Videre forteller Majcher at prosjektet også omfatter etablering av senter for resirkulering og opplæring under navnet «Kampinoska». Senteret skal formidle kunnskap om resirkulering og økologisk håndtering av kommunalt avfall til Warszawas befolkning. Senteret vil ha spesielt fokus på opplæring av barn og unge slik at de yngre får kunnskap og forståelse av hvordan avfallet skal sorteres.

  • Kapasitetsøkning: Det faktum at behandlingskapasiteten vil øke sju ganger er imponerende. Med muligheten til å behandle 300 000 tonn avfall årlig vil dette betydelig redusere mengden avfall som ellers ville blitt sendt til deponi. Dette vil i sin tur bidra til å redusere miljøbelastningen for Warszawa og omkringliggende områder.
  • Energigjenvinning: Avfallsforbrenningsanlegg er ikke bare en måte å redusere avfall på, men de er også kraftige verktøy for energigjenvinning. Ved å omdanne avfall til fjernvarme og elektrisitet, hjelper anlegget med å forsyne Warszawas innbyggere med en renere energikilde og reduserer avhengigheten av fossile brensler.
  • Opplæring og bevisstgjøring: «Kampinoska» senteret er et viktig tillegg til prosjektet. Å utdanne allmennheten, spesielt barn og unge, om betydningen av resirkulering og økologisk håndtering av avfall er viktig for å endre folks vaner på lang sikt. Med riktig opplæring og bevissthet, kan innbyggere i Warszawa bli mer proaktive i deres avfallshåndtering, noe som kan føre til enda bedre resultater i fremtiden.

Det er også verdt å merke seg at mens avfallsforbrenningsanlegg kan tilby mange fordeler, er det viktig å sikre at de er utstyrt med moderne teknologi for å minimalisere eventuelle miljømessige effekter, som for eksempel utslipp av skadelige stoffer.

Overordnet sett viser dette prosjektet Warszawas forpliktelse til å investere i bærekraftige løsninger for avfallshåndtering, og det er en modell som kan inspirere andre byer i regionen til å følge etter.

Les mer her:

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med