VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik


Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med offentlige og private kunder innen avfall- og gjenvinningssektoren. Vi bistår bla. med anskaffelser av varer og tjenester for kommuner, IKS’er, institusjoner, næringsbedrifter/kjøpesentre og returselskap på innsamling/transport/behandling av avfall/kasserte produkter. DC bistår også med analyser og utredninger for evaluering/utvikling av renovasjonsordninger, samt prosjektledelse/driftsassistanse for utvikling av administrative IT-systemer.


Damhaug Consulting AS (DC) ble etablert i 2018 og har i dag fire erfarne seniormedarbeidere og vi har nå behov for å rekruttere flere medarbeidere for å tilpasse kapasitet og kompetanse ift. økt etterspørsel. Primært søker vi kandidater med 0-10 års erfaring, men kandidater med lengre erfaring kan også komme i betraktning. Vi søker primært personell med relevant utdanning på Masternivå.

I dag har vi kontorer på Hamar, på Fjellhamar (Oslo-området), Knarvik (Bergensregionen) og i Moss, der vår daglige interne kommunikasjon vanligvis går via Teams. Primært tenker vi oss at Hamar eller Knarvik vil være aktuelt arbeidssteder for ny medarbeider, men vi er også åpne for at det kan være andre steder i Norge.

I lys av den globale oppvarmingen begynner det nå å haste med å få gjennomført utslipps-reduserende tiltak og mål som Norge har forpliktet seg til innen 2030.

Avfalls- og gjenvinningssektoren er blant de mest fremtidsrettede som skal bidra til å nå disse målene. Våre kommunale og private kunder står foran en rekke utfordringer som DC vil medvirke til å få løst på en mest mulig kostnadseffektiv måte basert på fleksible fremtidsrettede løsninger.


Arbeidsoppgaver/bistand/rådgivning kan tilpasses din spesialisering/interesser innenfor vårt virksomhetsområde:
• Anskaffelser renovasjonstjenester og maskiner/utstyr
• Anbudsgrunnlag og kontrakter, samt prosjektledelse ifb. med gjennomføring av anskaffelser
• Analyse/utredning for evaluering/utvikling av renovasjonsordninger
• Omorganisering, samarbeidsløsninger, arbeidsfellesskap mellom flere kommuner/IKS’er
• Planlegging for utvikling, implementering og driftsassistanse ifbm. administrative IT-systemer
• Innsamlings- og transportlogistikk
• Avfallsminimering, ombruk, materialgjenvinning/andre gjenvinningsløsninger
• Salg/avsetning av ulike avfallsfraksjoner ved gjenvinningsstasjoner/behandlingsanlegg
• Miljørapporter, miljøregnskap og årsrapportering til myndighet
• Styringssystem/kvalitetsplaner/samsvarskontroll


Kvalifikasjoner:
Vi søker person med mastergrad innen ingeniørfag, økonomi, miljø eller samfunnsfag, og du må ha interesse og helst erfaring fra avfallssektoren, men kandidater med erfaring fra andre sektorer kan også komme i betraktning.

Det anses som viktig å ha nese for nye praktiske løsninger som fremmer bærekraft og sirkulær økonomi. Du må også ha god formidlingsevne både på norsk skriftlig og muntlig.
Med vårt nåværende erfarne mannskap, ser vi nå et klart behov for å knytte til oss yngre krefter som kan bidra med nye innfallsvinkler.


Personlige egenskaper:
• Utadvendt og kontaktskapende
• Lyttende og ydmyk til kundens behov
• Utadvendt og kontaktskapende
• Lyttende og ydmyk ift. kundens behov
• Kreativ, positiv og engasjert med stå-på-vilje
• Trygg på å formidle egne meninger synspunkter
• Nysgjerrig på ny kunnskap og evne/vilje til å ta i bruk nye metoder
• Innovativ med ideer om å skape nye forretningsområder tilpasset endringer i markedet
• Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert
• Evne til å jobbe selvstendig
• Levere arbeid/resultater som avtalt


Vi kan tilby:
• Faglig interessant miljø
• Dyktige og hyggelige kollegaer
• Lønn i samsvar med bakgrunn, kvalifikasjoner og erfaring
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Faglig interessant miljø
• Dyktige og hyggelige kollegaer
• Lønn i samsvar med kvalifikasjoner og erfaring
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Frihet under ansvar – fleksibel arbeidstid avpasset arbeidsoppgaver
• Fem ukers ferie, i tillegg til fri arbeidsdagene i påskeuken og i romjulen
• Tilrettelegging for kompetanseutvikling på oppdragsbasis/kurs/seminarer
• Lagbygging gjennom oppdrags-/internaktiviteter
• Ulike sosiale arrangementer


Søknad
Søknadsfrist: mandag 17. oktober 2022
Søknad med vitnemål/karakterutskrift/CV sendes til: h.damhaug@d-consult.no

Spørsmål kan rettes til:
Harald A. Damhaug tlf. 906 45 248
Reidar Seim tlf. 414 78 037
Erlend Kleiveland tlf. 415 19 142

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert