VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling på Hamar for nyutdannet ingeniør eller økonom med spesiell interesse for miljø og avfallssektoren. Gode utviklingsmuligheter!Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med offentlige og private kunder innen avfall- og gjenvinningssektoren. Vi bistår bla. med anskaffelser av varer og tjenester for kommuner, IKS’er, institusjoner, næringsbedrifter/kjøpesentre og returselskap på innsamling/transport/behandling av avfall/kasserte produkter. DC bistår også med analyser og utredninger for evaluering/utvikling av renovasjonsordninger, samt prosjektledelse/driftsassistanse for utvikling av administrative IT-systemer.


Damhaug Consulting AS ble etablert i 2018 og har i dag fire erfarne medarbeidere og vi har nå behov for å rekruttere yngre medarbeidere for å skape en mer balansert og bærekraftig stab.
I dag har vi kontorer på Hamar, i Oslo-området, Moss og i Bergensregionen og vår daglige interne kommunikasjon skjer vanligvis på Teams.

I lys av den globale oppvarmingen som følge av høye CO2 -utslipp og de tiltak som Norge har forpliktet seg til å gjennomføre innen 2030 er avfalls- og gjenvinningssektoren blant de mest fremtidsrettede som skal bidra til å nå disse målene. Kommuner og næringsliv står foran en rekke nye utfordringer som DC vil bruke ift. sin forretningsutvikling fremover og dette tror vi vil kunne gi gode utsikter for et stabilt arbeidsmarked for de som velger den retningen.

Selv om vi er et lite firma har vi en bred kundemasse innen avfallssektoren, så nyutdannede vil få gode utviklingsmuligheter som vil danne en god basis for videre karriere.


Arbeidsoppgaver/bistand vil være i samsvar med din spesialisering/hovedoppgave og interesse innenfor vårt virksomhetsområde, herunder:
• Anskaffelser renovasjonstjenester og maskiner/utstyr
• Anbudsdokumenter/avtaler og ledelse ifb. med gjennomføring av anskaffelser
• Analyse/utredning for evaluering/utvikling av renovasjonsordninger
• Prosjektbistand/driftsassistanse for utvikling/implementering av administrative IT-systemer
• Rådgivning innsamlings-/transportlogistikk og gjenvinning av avfall
• Salg/avsetning av ulike avfallsfraksjoner ved behandlingssteder/gjenvinningsstasjoner
• Miljørapporter og miljøregnskap


Kvalifikasjoner:
Vi søker person med høyere utdanning (M.Sc.) innen ingeniørfag/økonomi/miljø-/samfunnsfag mv. Du må ha spesiell interesse for avfallssektoren med nese for nye praktiske løsninger som fremmer bærekraft og sirkulær økonomi. Du må også ha god formidlingsevne både på norsk skriftlig og muntlig, samt sterke evner til å arbeide systematisk med dokumenter og rapporter.


Personlige egenskaper:
• Utadvendt og kontaktskapende
• Lyttende og ydmyk til kundens behov
• Kreativ, positiv og engasjert med stå-på-vilje
• Trygg på å formidle egne meninger synspunkter
• Nysgjerrig på ny kunnskap og evne/vilje til å ta i bruk nye metoder
• Innovativ og med tanker og ideer å skape nye forretningsområder
• Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert
• Evne til å jobbe selvstendig
• Levere arbeid/resultater som avtalt


Vi kan tilby:
• Faglig interessant miljø
• Dyktige og hyggelige kollegaer
• Lønn i samsvar med bakgrunn, kvalifikasjoner og erfaring
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Frihet under ansvar – fleksibel arbeidstid avpasset arbeidsoppgaver
• Fem ukers ferie, i tillegg til fri arbeidsdagene i påskeuken og i romjulen
• Tilrettelegging for kompetanseutvikling på oppdragsbasis/selvstudium/kurs/seminarer
• Lagbygging gjennom oppdrags-/internaktiviteter
• Tilpasset fadderordning
• Ulike sosiale arrangementer


Søknad
Søknadsfrist: fredag 10. juni 2022
Søknad med vitnemål/karakterutskrift/CV sendes til: r.seim@d-consult.no

Spørsmål kan rettes til:
Harald A. Damhaug tlf. 906 45 248
Reidar Seim tlf. 414 78 037

Share on email
del på e-post
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print

Relatert