Faksimile / Foto: NRK 2020

Folkeopplysning – Er mangler ved resirkulering hovedproblemet?

Reportasjen «Folkeopplysningen – Resirkulering» som ble vist på NRK1 mandag 24. august innledet med at vi bor i et av verdens rikeste land og at vi har råd til å kjøpe enorme mengder av ting og gjenstander som vi egentlig ikke har bruk for? Dette medfører at vi produserer mer og mer avfall og selv om vi vet at avfall kan ødelegge naturen og havet kaster vi mer enn nesten alle andre i Europa.

SSBs avfallsstatistikk viser at avfallsmengden har økt proporsjonalt med bruttonasjonalproduktet i perioden 1995-2015 og ifølge Eurostat kaster vi 739 kg husholdningsavfall per innbygger per år. Til sammenlikning kaster EU-land i gjennomsnitt 492 kg. For øvrig hadde reportasjen hovedfokus på de forventninger vi har til materialgjenvinning av fraksjoner i husholdningsavfallet sett i lys av dagens kildesorteringsordninger og spesielt ulike plastfraksjoner som skulle gått til materialgjenvinning i stedet blir sendt til forbrenning.

Hovedproblemet synes å være manglende prioritering av «Avfallsreduksjon» slik at avfall ikke oppstår og «Gjenbruk» i samsvar med norsk avfallspolitikk/EUs rammedirektiv og som gir de største bidragene til redusert forurensning og global oppvarming. De nærmeste til å påvirke utviklingen i denne retningen er at vi nordmenn endrer adferd ved å ikke kaste mat, styre unna unødvendig emballasje og velge holdbare produkter som lar seg reparere.

Vi kan ikke forvente at produsenter/leverandører endrer sine varer og tjenester så lenge vi «forbrukere» ikke endrer dagens «bruk og kast»- adferd. Ved at vår etterspørsel av varer og tjenester endres vil også produsenter/leverandører etter hvert måtte tilpasse seg et endret marked tilsvarende det vi har sett mange eksempler på som følge av koronaepidemien siste halvår.

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med