Er sentralsortering av husholdningsavfall en bærekraftig løsning?

En rekke kommuner og IKSer har de siste årene vurdert å innføre ny sentralsorteringsløsning for husholdningsavfallet, primært med mål om å oppnå økt materialgjenvinning ved ettersortering av restavfallsfraksjoner. I ettertid kan det stilles spørsmål ved om denne type ettersortering er en bærekraftig løsning i fremover?

LES MER: Miljødirektoratet, Avfallsplan 2020-2025

Vi deltok i et evalueringsarbeid av utredning/forprosjektrapport utarbeidet av et konsulentselskap på oppdrag for et arbeidsfellesskap mellom flere IKSer i 2016 og rapporten konkluderte med at det var oppløftende utsikter for å oppnå økt materialgjenvinning og inntekter på avsetning på bla. plast-, papp/papir og metallfraksjoner. Disse inntektene skulle langt på vei dekke investeringskostnader og med det som følge at renovasjonsgebyret ikke skulle øke i særlig grad.

LES MER: Miljødirektoratet, Utsortering og material- gjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Pr. i dag er det er bygget 2 anlegg i Sør-Norge og minst 3 nye 2 anlegg er i planleggingsfasen, men det er grunn til å anta at erfaringer fra det første anlegget som ble satt i drift i 2016 med utsikter om økt materialgjenvinning/lønnsomhet var vel optimistiske. I NRK1-reportasjen «Folkeopplysningen – Resirkulering» i forrige uke om kildesortering og gjenvinning av husholdningsavfall på mandag kom det klart frem at de fleste plastfraksjonene i restavfallsposen ikke blir materialgjenvunnet, men går i stedet til forbrenning.

I skrivende stund har jeg ikke tilgang på «dokumentasjon» for å estimere kostnadsutviklingen for dette anlegget utover det å være husholdningsabonnent i en av medlemskommunene og ut fra økningen i det årlige renovasjonsgebyret fra 2012 (kr 1689,- eks. mva.) til 2020 (kr 4 673,- eks. mva.) ca. 177 % kan dette alene tyde på at verken kostnader eller inntekter står i forhold til de forventninger som man hadde før anlegget ble bygget.

Det er vel også grunn til å anta at driftskostnader i ettertid også er høyere enn forventet i det automatisert sorteringsteknologi har store utfordringer med restavfall som legges i dunken i tillegg til det man daglig sorterer på kjøkkenet.

SE FOLKEOPPLYSNINGEN VEDRØRENDE RESIRKULERING (NRK)

Share on email
del på e-post
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling på Hamar for nyutdannet ingeniør eller økonom med spesiell interesse for miljø og avfallssektoren. Gode utviklingsmuligheter! Damhaug Consulting