Er sentralsortering av husholdningsavfall en bærekraftig løsning?

En rekke kommuner og IKSer har de siste årene vurdert å innføre ny sentralsorteringsløsning for husholdningsavfallet, primært med mål om å oppnå økt materialgjenvinning ved ettersortering av restavfallsfraksjoner. I ettertid kan det stilles spørsmål ved om denne type ettersortering er en bærekraftig løsning i fremover?

LES MER: Miljødirektoratet, Avfallsplan 2020-2025

Vi deltok i et evalueringsarbeid av utredning/forprosjektrapport utarbeidet av et konsulentselskap på oppdrag for et arbeidsfellesskap mellom flere IKSer i 2016 og rapporten konkluderte med at det var oppløftende utsikter for å oppnå økt materialgjenvinning og inntekter på avsetning på bla. plast-, papp/papir og metallfraksjoner. Disse inntektene skulle langt på vei dekke investeringskostnader og med det som følge at renovasjonsgebyret ikke skulle øke i særlig grad.

LES MER: Miljødirektoratet, Utsortering og material- gjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Pr. i dag er det er bygget 2 anlegg i Sør-Norge og minst 3 nye 2 anlegg er i planleggingsfasen, men det er grunn til å anta at erfaringer fra det første anlegget som ble satt i drift i 2016 med utsikter om økt materialgjenvinning/lønnsomhet var vel optimistiske. I NRK1-reportasjen «Folkeopplysningen – Resirkulering» i forrige uke om kildesortering og gjenvinning av husholdningsavfall på mandag kom det klart frem at de fleste plastfraksjonene i restavfallsposen ikke blir materialgjenvunnet, men går i stedet til forbrenning.

I skrivende stund har jeg ikke tilgang på «dokumentasjon» for å estimere kostnadsutviklingen for dette anlegget utover det å være husholdningsabonnent i en av medlemskommunene og ut fra økningen i det årlige renovasjonsgebyret fra 2012 (kr 1689,- eks. mva.) til 2020 (kr 4 673,- eks. mva.) ca. 177 % kan dette alene tyde på at verken kostnader eller inntekter står i forhold til de forventninger som man hadde før anlegget ble bygget.

Det er vel også grunn til å anta at driftskostnader i ettertid også er høyere enn forventet i det automatisert sorteringsteknologi har store utfordringer med restavfall som legges i dunken i tillegg til det man daglig sorterer på kjøkkenet.

SE FOLKEOPPLYSNINGEN VEDRØRENDE RESIRKULERING (NRK)

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med