Grunnet nye spennende utfordringer som følge av utvikling og vekst innen avfall- og gjenvinningssektoren fremover ansetter vi Erlend Kleiveland fra NGIR og Jørgen Saxegaard fra Multiconsult som seniorrådgivere i Damhaug Consulting fra hhv 1. Mars og 1. Mai 2020. Begge har solid kunnskap innen opp- og nedstrømsløsninger samt gjennomføring av anskaffelsesprosesser og driftsoppfølging i fbm. avfallsrelaterte kontrakter.

Erlend Kleiveland (48), tidl. 22 år i NGIR (10 år som daglig leder), begynner som senior rådgiver/prosjektleder i Damhaug Consulting (DC) 1. mars. Erlend har gjennom sitt lederansvar for renovasjonsvirksomhet opparbeidet solid kunnskap og driftserfaring både med «opp- og nedstrømsløsninger», anbudsprosesser og alle typer kontrakter. Erlend har også erfaring fra prosjektledelse og samarbeid for gjennomføring av forbedringsprosesser med fokus på kostnads-effektivisering og økt materialgjenvinning. Med sin praktiske og økonomiske forståelse skal han bla. bidra med videreutvikling av DCs kompetanse på «bærekraft» og «sirkulær økonomi».

Jørgen Saxegaard (52), tidl. 15 år i Multiconsult og før det 12 år i COWI, begynner som senior rådgiver/prosjektleder i Damhaug Consulting (DC) 1. mai. Han har solid erfaring innen avfall og gjenvinning med spesiell kompetanse på gjennomføring av anskaffelses-prosesser og driftsoppfølging ifbm. avfalls-relaterte kontrakter. Videre har han erfaring med planlegging av avfallsløsninger, kostnads-kalkyler og avfallslogistikk og med sin gode bransjekunnskap skal han som ny medarbeider i DC medvirke til perfeksjonering og forretnings-utvikling innen anskaffelser/kontrakter spesielt og avfall/gjenvinning generelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *