Damhaug Consulting ekspanderer med 2 nye erfarne rådgivere med spisskompetanse

Grunnet nye spennende utfordringer som følge av utvikling og vekst innen avfall- og gjenvinningssektoren fremover ansetter vi Erlend Kleiveland fra NGIR og Jørgen Saxegaard fra Multiconsult som seniorrådgivere i Damhaug Consulting fra hhv 1. Mars og 1. Mai 2020. Begge har solid kunnskap innen opp- og nedstrømsløsninger samt gjennomføring av anskaffelsesprosesser og driftsoppfølging i fbm. avfallsrelaterte kontrakter.

Erlend Kleiveland (48), tidl. 22 år i NGIR (10 år som daglig leder), begynner som senior rådgiver/prosjektleder i Damhaug Consulting (DC) 1. mars. Erlend har gjennom sitt lederansvar for renovasjonsvirksomhet opparbeidet solid kunnskap og driftserfaring både med «opp- og nedstrømsløsninger», anbudsprosesser og alle typer kontrakter. Erlend har også erfaring fra prosjektledelse og samarbeid for gjennomføring av forbedringsprosesser med fokus på kostnads-effektivisering og økt materialgjenvinning. Med sin praktiske og økonomiske forståelse skal han bla. bidra med videreutvikling av DCs kompetanse på «bærekraft» og «sirkulær økonomi».

Jørgen Saxegaard (52), er senior rådgiver/prosjektleder i Damhaug Consulting (DC) og har solid erfaring innen avfall og gjenvinning med spesiell kompetanse på gjennomføring av anskaffelsesprosesser og driftsoppfølging på avfallsrelaterte kontrakter. Videre har han erfaring med planlegging av avfallsløsninger, kostnadskalkyler og avfallslogistikk og med sin gode bransjekunnskap bistår han våre kunder også med strategisk rådgivning innen anskaffelser/kontrakter spesielt og avfall/gjenvinning generelt.

del på e-post
Facebook
LinkedIn
Twitter
Print

Relatert

VIL DU REDDE VERDEN?

Vi har ledig stilling som rådgiver innen avfall og gjenvinning på Hamar eller i Knarvik Damhaug Consulting AS (DC) er rådgivningsfirma med